dimarts, 31 de març del 2015

Activar el nuclí històric.

COMPROMÍS XÀTIVA APOSTA CLARAMENT PER TORNAR LA CENTRALITAT AL NUCLI HISTÒRIC DE XÀTIVA

Per aconseguir-ho la proposta electoral dels nacionalistes de Xàtiva incorpora Proposa en el programa electoral mesures com la finalització ’acabament del Pla Especial, la creació de l’Oficina Especial i el foment de la rehabilitació i obra nova la nova construcció en el nucli històric, que propicien la seua recuperació efectiva. facen que Xàtiva cresca “cap a dins” Xàtiva

La proposta de Compromís Xàtiva per a la recuperació del nucli hitòric de Xàtiva conforma una aposta prioritària, seria, amb rigor i ambiciosa dirigida a reactivar la centralitat de l’entorn històric de la ciutat. 

Al voltant d’aquesta idea de reubicar el nucli històric com a eix central de la ciutat pivoten tota una mena d’iniciatives transversals en la política local que van des de les accions encarades a la recuperació del patrimoni, la regulació urbanística de l’entorn (definició del Pla Especial del Nucli Històric), incentivació estratègica d’activitats, millora de serveis i dotacions per a residents, planificació estratègica de trànsit de vianants i vehicles, entre d’altres. 

Compromís Xàtiva, destaca com propostes més ressenyables en el marc de la recuperació del patrimoni la reactivació immediata de l’expedient de “XÀTIVA PATRIMONI DE LA HUMANITAT” iniciat i oblidat per l’Ajuntament l’any 1999. En aquets sentit la candidata a l’Alcaldia de la coalició ha manifestat “que respecte a aquesta proposta considera tan important la implicació social amb aquest objectiu com la pròpia consecució de la fita” atès que un fet com aquest “ha de suposar la implicació de tota la societat xativina, els ciutadans, la iniciativa municipal, de les institucions valencianes i també el recolzament de promotors privats”. Per altra banda la pròpia Cristina Suñer, afirma “que aquest tipus d’iniciatives son transversals a totes les opcions polítiques municipals i constitueixen un bon punt de partida per conformar consensos municipals entorn a projectes locals de gran abast que des de Compromís volem tirar endavant per a Xàtiva” 

També destacable és la intenció de Compromís Xàtiva de assolir la competència de Xàtiva en la ordenació del seu nucli històric, fet que implica la definició del PLA ESPECIAL de nucli històric, i assumir els ramals de l’ordenació urbanística del nostre entorn històric, fet que segons Cristina Suñer suposarà “que l’Ajuntament de Xàtiva puga establir les seues pròpies polítiques estratègiques per al Conjunt patrimonial de la Ciutat, passant a ser controlades per una OFICINA ESPECIAL DE NUCLI HISTÒRIC a Xàtiva, deixant de dependre de les decisions de la Conselleria a València” No obstant això, el PLA ESPECIAL i L’OFICINA ESPECIAL de nucli històric tenen un objecte que va molt més enllà que la protecció i recuperació del patrimoni. El seu abast mes important és facilitar la vida quotidiana del veïns que hi resideixen, mitjançant l’agilització de gestions per al manteniment d’immobles, obres noves i regulació d’activitats i millora d’infraestructures i serveis als residents. 

Altres aspectes que ha senyalat COMPROMÍS XÀTIVA envers el nucli històric, son relatius a la implantació de mesures d’incentivació d’activitats estratègiques a desenvolupar al recinte històric, destacant principalment l’activitat al voltant del turisme, però també altres activitats com la implantació de serveis, comerç. Activitats que han de promoure la creació de nous itineraris per a vianants arreu dels carrers afectats. I justament aquesta iniciativa ens introdueix en la següent, la racionalització del transit des de COMPROMÍS s’han mostrat partidaris d’una ordenació del trànsit “intel·ligent”, no com l’actual, basada en un tancament de “o tot o res”, amb vies per a vianants que faciliten els desplaçaments entre les zones més importants i permeten els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda, restriccions de la circulació de vehicles als carrers transversals, limitació de la velocitat donant sempre prioritat als vianants.

Des de COMPROMÍS, volem que al nucli hi haja, activitat econòmica, història, cultura, i per suposat, xativines i xativins, que hi visquen en unes condicions semblants, a les d’altres zones de la ciutat