dissabte, 9 de maig del 2015

Reflexió sobre un urbanisme equivocat.
Dit en poques paraules, tal com exposava en el dia de la presentació de la candidatura de COMPROMÍS PER XÀTIVA, “a Xàtiva s’ha fet un urbanisme de cara els interessos especuladors i d’esquena a les persones, a la ciutadania”, i les conseqüències no son altres que una ciutat insatisfactòria per a la gran majoria de la població. Tenim una ciutat que no dona cobertura a les necessitats que tenen la majoria de ciutadans.

Les macro dotacions perifèriques generen mal estar en la vida quotidiana de les persones. Grans instituts (Simarro), col·legis (Jacint Castanyeda), esportives (ciutat esport), comercials (grans superfícies extra urbanes). Per altra banda, la manca de serveis de manera homogènia a tota la trama urbana genera grans desigualtats, sobre tot entre els veïns del centre històric i els de les àrees d’expansió de la època democràtica. Barri nord oest i Bola i Pla de la Mesquita.

La assignació del sol destinat a serveis a les persones en els llocs mes allunyats, i per tant amb menor interès per als constructors ha ocasionat el des-proveïment de serveis essencials dins de la trama urbana de Xàtiva, i per tant la necessitat de fer un ús intensiu del trànsit rodat particular, i conseqüentment la deriva dels itineraris peatonals, que a la vegada ha comportat el decliu del comerç, increment de l’atur i etc. etc. etc.

Xàtiva s’ha fe una ciutat incomoda per a Xàtivines i Xativins, i el que és pitjor, per als que ens visiten, i aquesta imatge que s’ha difós a l’exterior ha estat letal per al múscul econòmic de la ciutat, El comerç i els serveis.

Conèixer els instruments municipals, analitzar les errades i plantejar sol·lucions, és el punt d’inflexió per reconduir la situació, i des de COMPROMÍS PER XÀTIVA, s’ha fet aquest treball. Per això les propostes més significatives de COMPROMÍS PER XÀTIVA en matèria urbanística, estan marcadament entrellaçades amb la promoció econòmica local.

La voluntat de finalitzar la redacció del PLA ESPECIAL DE NUCLI ANTIC i OFINA ESPECIAL DE CENTRE HISTÒRIC, i la redacció d’un PLA D’URBANISME COMERCIAL i un PLA DE MOBILITAT URBANA, son bona prova del que diem, aquestos tres instruments son d’una importància cabdal per a reconduir la deriva en la es troba immersa la nostra ciutat. Tots tres essencials per reactivar l’activitat econòmica dins de la trama urbana de Xàtiva. Doncs per a COMPROMÍS PER XÀTIVA, la reactivació econòmica de Xàtiva passa ineludiblement per la reactivació del Comerç i el serveis avançats que presta Xàtiva i l’arrancada del Sector Turístic.

No podem oblidar, altres aspectes urbanístics com el fet de retornar a la seua condició inicial de sol agrícola el sol que ocupaven el set PAI’s (programes d’actuació urbanística) que han caducat administrativament a instancia del Regidor i Regidora de COMPROMÍS PER XÀTIVA a l’Ajuntament, i que continuen actualment qualificats com a sol urbà. L’agricultura i la industria també han patit el neguit de l’acció urbanística post democràtica. La primera denostada per constituir un sector amb escàs valor especulatiu, llevat del propi valor del sol que ocupa, clar. I la segona per què la construcció ha absorbit qualsevol iniciativa inversora en la producció de bens, davant la possibilitat d’obtindre majors beneficis amb menor esforç de la rajola.