dimarts, 14 d’abril del 2015

Cap a un model de centre comercial urbà. #TutenslaCLAUAquest projecte té l’objectiu de facilitar l’accés i coordinar els comerços de dins de la ciutat, treballant en xarxa amb les diferents associacions existents
 El model de comerç que defensa COMPROMÍS pretén mantenir, modernitzar i facilitar la competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials, amb la finalitat de preservar un teixit econòmic propi que actue com a dinamitzador de l’entorn urbà i que siga un dels principals generadors de riquesa i llocs de treball. Per això la proposta per a Xàtiva inclou la creació d’un Centre Comercial de Ciutat amb l’objectiu de facilitar l’accés i coordinar els comerços de dins de la ciutat. Aquest projecte inclouria la creació de la figura del Gerent de Centre Ciutat, que coordinaria totes les actuacions, treballant en xarxa amb les diferents associacions existents.
En el cas de Xàtiva, des de COMPROMÍS consideren que un dels grans beneficiats seria el comerç de nucli històric; així el programa de la coalició recorda que “la recuperació dels centres urbans està molt lligada a l’existència del comerç tradicional, la qual cosa també facilita la seguretat i habitabilitat dels centres urbans. Cal incloure aquest objectiu en tota la planificació municipal, tant urbanística com comercial. La planificació urbanística i l’equilibri comercial són qüestions polítiques de la màxima importància.”

Per això, un altre instrument polític a l’abast dels ajuntaments és el Pla d’Urbanisme Comercial, que des de COMPROMÍS proposen redactar i incorporar al Pla General d’Ordenació Urbana. Aquest pla suposarà una anàlisi del comerç a la ciutat i la delimitació d’uns objectius estratègics a seguir per tal de garantir el manteniment i millora del comerç a la ciutat com un dels sectors fonamentals per a l’economia de Xàtiva. Aquest pla delimitarà les millores en accés al comerç per a veïns i visitants, incloent aquelles destinades amb persones amb mobilitat reduïda, les actuacions en l’entorn, tant a nivell urbanístic com de serveis prestats per l’Ajuntament, i totes les actuacions necessàries demandades des dels comerciants, perquè, com totes les iniciatives proposades per la coalició, comptarà amb la participació dels comerciants i les diferents associacions.
Cal recordar també que les propostes de fiscalitat i gestió tributària de COMPROMÍS inclouen mesures favorables al desenvolupament del comerç de proximitat. En quant a la celebració d’esdeveniments i campanyes, des de la coalició impulsaran que aquestes siguen participades, al servei del comerç local i de la ciutadania