dissabte, 9 de maig del 2015

Reflexió sobre un urbanisme equivocat.
Dit en poques paraules, tal com exposava en el dia de la presentació de la candidatura de COMPROMÍS PER XÀTIVA, “a Xàtiva s’ha fet un urbanisme de cara els interessos especuladors i d’esquena a les persones, a la ciutadania”, i les conseqüències no son altres que una ciutat insatisfactòria per a la gran majoria de la població. Tenim una ciutat que no dona cobertura a les necessitats que tenen la majoria de ciutadans.

Les macro dotacions perifèriques generen mal estar en la vida quotidiana de les persones. Grans instituts (Simarro), col·legis (Jacint Castanyeda), esportives (ciutat esport), comercials (grans superfícies extra urbanes). Per altra banda, la manca de serveis de manera homogènia a tota la trama urbana genera grans desigualtats, sobre tot entre els veïns del centre històric i els de les àrees d’expansió de la època democràtica. Barri nord oest i Bola i Pla de la Mesquita.

La assignació del sol destinat a serveis a les persones en els llocs mes allunyats, i per tant amb menor interès per als constructors ha ocasionat el des-proveïment de serveis essencials dins de la trama urbana de Xàtiva, i per tant la necessitat de fer un ús intensiu del trànsit rodat particular, i conseqüentment la deriva dels itineraris peatonals, que a la vegada ha comportat el decliu del comerç, increment de l’atur i etc. etc. etc.

Xàtiva s’ha fe una ciutat incomoda per a Xàtivines i Xativins, i el que és pitjor, per als que ens visiten, i aquesta imatge que s’ha difós a l’exterior ha estat letal per al múscul econòmic de la ciutat, El comerç i els serveis.

Conèixer els instruments municipals, analitzar les errades i plantejar sol·lucions, és el punt d’inflexió per reconduir la situació, i des de COMPROMÍS PER XÀTIVA, s’ha fet aquest treball. Per això les propostes més significatives de COMPROMÍS PER XÀTIVA en matèria urbanística, estan marcadament entrellaçades amb la promoció econòmica local.

La voluntat de finalitzar la redacció del PLA ESPECIAL DE NUCLI ANTIC i OFINA ESPECIAL DE CENTRE HISTÒRIC, i la redacció d’un PLA D’URBANISME COMERCIAL i un PLA DE MOBILITAT URBANA, son bona prova del que diem, aquestos tres instruments son d’una importància cabdal per a reconduir la deriva en la es troba immersa la nostra ciutat. Tots tres essencials per reactivar l’activitat econòmica dins de la trama urbana de Xàtiva. Doncs per a COMPROMÍS PER XÀTIVA, la reactivació econòmica de Xàtiva passa ineludiblement per la reactivació del Comerç i el serveis avançats que presta Xàtiva i l’arrancada del Sector Turístic.

No podem oblidar, altres aspectes urbanístics com el fet de retornar a la seua condició inicial de sol agrícola el sol que ocupaven el set PAI’s (programes d’actuació urbanística) que han caducat administrativament a instancia del Regidor i Regidora de COMPROMÍS PER XÀTIVA a l’Ajuntament, i que continuen actualment qualificats com a sol urbà. L’agricultura i la industria també han patit el neguit de l’acció urbanística post democràtica. La primera denostada per constituir un sector amb escàs valor especulatiu, llevat del propi valor del sol que ocupa, clar. I la segona per què la construcció ha absorbit qualsevol iniciativa inversora en la producció de bens, davant la possibilitat d’obtindre majors beneficis amb menor esforç de la rajola.

dissabte, 2 de maig del 2015

Pressupost participatiu, impostos i taxes justs. #TutenslaCLAUCOMPROMÍS Xàtiva farà que la ciutadania participe directament en la gestió del pressupost municipal

Aposten per un impostos progressius que beneficien a la majoria de la ciutadania i als que inverteixen en el nucli històric o en beneficis socials

COMPROMÍS Xàtiva ha anunciat que quan governe a partir del 24 de maig portarà a terme totes propostes que ha anat fent al llarg de la legislatura en el pla pressupostari i impositiu. Respecte als pressupostos, els farà participatius, de forma que, com ja es fa en altres poblacions com Ontinyent on COMPROMÍS té responsabilitat de govern, la ciutadania puga decidir mitjançant consulta quines són les prioritats de despesa. En l’elaboració dels pressupostos s’oferirà la màxima transparència a tots els grups municipals i se seguiran criteris d’efectivitat que eliminen despeses ineficaces, cosa que no ha fet el govern del PP en els últims anys. A més, amb el temps necessari, s’iniciarà un procés de recollida de propostes i necessitats a la ciutadania i a les associacions, procés que serà facilitat per tots els mecanismes de transparència i participació ciutadana que pensa posar en marxa COMPROMÍS quan governe. Finalment, tenint en compte el pressupost disponible i les diferents necessitats, es farà una consulta per triar entre diferents opcions possibles. A més, com la resta d’actuacions de l’equip de govern, totes les decisions seran publicitades a través de la pàgina web i explicades a la ciutadania en les assemblees ciutadanes.

Així mateix, respecte a la recollida d’impostos, des de COMPROMÍS han recordat que ja han plantejat al llarg de tota la legislatura propostes per a uns impostos més justos i solidaris, de forma que el 97% dels propietaris paguen menys i es facenbonificacions a les noves construccions o reformes, especialment al nucli històric, a les pedanies, als habitatges que utilitzen energia solar, als discapacitats o als edificis que produisquen un benefici social. Així mateix, en quant a l’impost de rústica, la proposta és beneficiar a les cooperatives agràries i als que invertisquen en innovació. Per a compensar aquesta reducció d’ingressos, s’augmentaria el gravamen als béns immobles d’aprofitament comercial, industrial o altre tipus de serveis que superen un determinat valor cadastral, o siga, als grans propietaris, i de manera que no es perjudique a les petites empreses. També es penalitzaria els habitatges desocupats, el que farà que es dinamitze el mercat immobiliari, doncs aquesta mesura està orientada a que isquen al mercat les bosses d’habitatges de bancs o constructores, no dels particulars. En resum tota una sèrie de mesures que reforcen les polítiques que pensa dur a terme COMPROMÍS amb una eina fonamental que són els impostos, afavorint la major part de la població, i especialment els que produisquen un benefici a la ciutat, com els emprenedors, els habitants del nucli històric, els innovadors, etc.

Compromís per Xàtiva

dimarts, 14 d’abril del 2015

Cap a un model de centre comercial urbà. #TutenslaCLAUAquest projecte té l’objectiu de facilitar l’accés i coordinar els comerços de dins de la ciutat, treballant en xarxa amb les diferents associacions existents
 El model de comerç que defensa COMPROMÍS pretén mantenir, modernitzar i facilitar la competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials, amb la finalitat de preservar un teixit econòmic propi que actue com a dinamitzador de l’entorn urbà i que siga un dels principals generadors de riquesa i llocs de treball. Per això la proposta per a Xàtiva inclou la creació d’un Centre Comercial de Ciutat amb l’objectiu de facilitar l’accés i coordinar els comerços de dins de la ciutat. Aquest projecte inclouria la creació de la figura del Gerent de Centre Ciutat, que coordinaria totes les actuacions, treballant en xarxa amb les diferents associacions existents.
En el cas de Xàtiva, des de COMPROMÍS consideren que un dels grans beneficiats seria el comerç de nucli històric; així el programa de la coalició recorda que “la recuperació dels centres urbans està molt lligada a l’existència del comerç tradicional, la qual cosa també facilita la seguretat i habitabilitat dels centres urbans. Cal incloure aquest objectiu en tota la planificació municipal, tant urbanística com comercial. La planificació urbanística i l’equilibri comercial són qüestions polítiques de la màxima importància.”

Per això, un altre instrument polític a l’abast dels ajuntaments és el Pla d’Urbanisme Comercial, que des de COMPROMÍS proposen redactar i incorporar al Pla General d’Ordenació Urbana. Aquest pla suposarà una anàlisi del comerç a la ciutat i la delimitació d’uns objectius estratègics a seguir per tal de garantir el manteniment i millora del comerç a la ciutat com un dels sectors fonamentals per a l’economia de Xàtiva. Aquest pla delimitarà les millores en accés al comerç per a veïns i visitants, incloent aquelles destinades amb persones amb mobilitat reduïda, les actuacions en l’entorn, tant a nivell urbanístic com de serveis prestats per l’Ajuntament, i totes les actuacions necessàries demandades des dels comerciants, perquè, com totes les iniciatives proposades per la coalició, comptarà amb la participació dels comerciants i les diferents associacions.
Cal recordar també que les propostes de fiscalitat i gestió tributària de COMPROMÍS inclouen mesures favorables al desenvolupament del comerç de proximitat. En quant a la celebració d’esdeveniments i campanyes, des de la coalició impulsaran que aquestes siguen participades, al servei del comerç local i de la ciutadania

dimecres, 8 d’abril del 2015

COMPROMÍS aposta per posar en valor el patrimoni natural i l’horta de Xàtiva

La protecció de l’horta xativina, el foment dels cultius identitaris, la protecció i posada en valor de les zones naturals i la Via Verda Xàtiva – Manuel – la Pobla Llarga són les grans apostes del programa electoral de COMPROMÍS

COMPROMÍS Xàtiva aposta de manera decidida per la protecció i posada en valor del Patrimoni Natural de Xàtiva. Segons es recull en el programa electoral que la coalició pensa posar en marxa després de les eleccions de maig, la gran riquesa natural de l’entorn de Xàtiva ha de ser un dels punts de recuperació econòmica i identitària: “el futur de la nostra ciutat no pot viure d’esquenes al seu entorn natural, que ha sigut la seua raó de ser durant molts segles, que és estimat per les xativines i xativins i que pot ser font de riquesa i ocupació.”

En primer lloc, destaquen les iniciatives de protecció de l’horta. Des de COMPROMÍS sempre s’han manifestat contra els atacs que ha patit l’horta xativina durant el govern del Partit Popular, per una part donant sempre suport als llauradors i per una altra defensant una forma de viure i un entorn que dóna sentit al que és i ha sigut sempre Xàtiva. Des de la coalició es van manifestar en contra de l’aprovació de noves urbanitzacions i polígons que farien desaparéixer grans zones d’horta, actuacions fetes des del govern del PP amb l’únic objectiu d’especular i enriquir uns pocs. A hores d’ara, alguns no s’han dut a terme i altres s’han paralitzat, però sense tornar a la classificació original de sòl agrari, pel que una de les primeres mesures que realitzarà un govern de COMPROMÍS serà desclassificar els PAIs paralitzats gràcies a la iniciativa del grup municipal valencianista i tornar-los a la seua classificació original de sòl agrari. Així mateix es fomentaran els cultius propis, com l’all tendre, ajudant a la seua promoció, l’agricultura ecològica i la innovació, per a posar en valor la gran riquesa de l’horta xativina.

Per altra part, des de COMPROMÍS consideren que el Patrimoni Natural de Xàtiva, de gran valor, s’ha d’incloure en tota la promoció de la ciutat a nivell turístic i dirigida al turisme rural, i posen com exemples entorns com els de la Cova Negra, l’Estret de les Aigües o la riquesa paisatgística i de flora de la Costa del Castell, que s’han de potenciar mitjançant la seua protecció i a la vegada facilitant la seua visita i informant al visitant del seu valor.

Així mateix, des de la coalició valencianista, d’esquerres i ecologista, creuen que no s’ha fet suficient per aconseguir la cessió de l’antiga via de ferrocarril entre Xàtiva i la Pobla Llarga, com ha proposat el grup municipal de la coalició diverses vegades, i demanaran col·laboració a nivell autonòmic i estatal, especialment després de les diferents cites electorals d’enguany que acabaran segurament amb les majories absolutes del PP. La cessió d’aquesta via permetria la construcció d’una Via Verda, punt d’atracció per a caminants i ciclistes que podrien gaudir dels paisatges naturals de la nostra ciutat i els voltants.

dimarts, 31 de març del 2015

Activar el nuclí històric.

COMPROMÍS XÀTIVA APOSTA CLARAMENT PER TORNAR LA CENTRALITAT AL NUCLI HISTÒRIC DE XÀTIVA

Per aconseguir-ho la proposta electoral dels nacionalistes de Xàtiva incorpora Proposa en el programa electoral mesures com la finalització ’acabament del Pla Especial, la creació de l’Oficina Especial i el foment de la rehabilitació i obra nova la nova construcció en el nucli històric, que propicien la seua recuperació efectiva. facen que Xàtiva cresca “cap a dins” Xàtiva

La proposta de Compromís Xàtiva per a la recuperació del nucli hitòric de Xàtiva conforma una aposta prioritària, seria, amb rigor i ambiciosa dirigida a reactivar la centralitat de l’entorn històric de la ciutat. 

Al voltant d’aquesta idea de reubicar el nucli històric com a eix central de la ciutat pivoten tota una mena d’iniciatives transversals en la política local que van des de les accions encarades a la recuperació del patrimoni, la regulació urbanística de l’entorn (definició del Pla Especial del Nucli Històric), incentivació estratègica d’activitats, millora de serveis i dotacions per a residents, planificació estratègica de trànsit de vianants i vehicles, entre d’altres. 

Compromís Xàtiva, destaca com propostes més ressenyables en el marc de la recuperació del patrimoni la reactivació immediata de l’expedient de “XÀTIVA PATRIMONI DE LA HUMANITAT” iniciat i oblidat per l’Ajuntament l’any 1999. En aquets sentit la candidata a l’Alcaldia de la coalició ha manifestat “que respecte a aquesta proposta considera tan important la implicació social amb aquest objectiu com la pròpia consecució de la fita” atès que un fet com aquest “ha de suposar la implicació de tota la societat xativina, els ciutadans, la iniciativa municipal, de les institucions valencianes i també el recolzament de promotors privats”. Per altra banda la pròpia Cristina Suñer, afirma “que aquest tipus d’iniciatives son transversals a totes les opcions polítiques municipals i constitueixen un bon punt de partida per conformar consensos municipals entorn a projectes locals de gran abast que des de Compromís volem tirar endavant per a Xàtiva” 

També destacable és la intenció de Compromís Xàtiva de assolir la competència de Xàtiva en la ordenació del seu nucli històric, fet que implica la definició del PLA ESPECIAL de nucli històric, i assumir els ramals de l’ordenació urbanística del nostre entorn històric, fet que segons Cristina Suñer suposarà “que l’Ajuntament de Xàtiva puga establir les seues pròpies polítiques estratègiques per al Conjunt patrimonial de la Ciutat, passant a ser controlades per una OFICINA ESPECIAL DE NUCLI HISTÒRIC a Xàtiva, deixant de dependre de les decisions de la Conselleria a València” No obstant això, el PLA ESPECIAL i L’OFICINA ESPECIAL de nucli històric tenen un objecte que va molt més enllà que la protecció i recuperació del patrimoni. El seu abast mes important és facilitar la vida quotidiana del veïns que hi resideixen, mitjançant l’agilització de gestions per al manteniment d’immobles, obres noves i regulació d’activitats i millora d’infraestructures i serveis als residents. 

Altres aspectes que ha senyalat COMPROMÍS XÀTIVA envers el nucli històric, son relatius a la implantació de mesures d’incentivació d’activitats estratègiques a desenvolupar al recinte històric, destacant principalment l’activitat al voltant del turisme, però també altres activitats com la implantació de serveis, comerç. Activitats que han de promoure la creació de nous itineraris per a vianants arreu dels carrers afectats. I justament aquesta iniciativa ens introdueix en la següent, la racionalització del transit des de COMPROMÍS s’han mostrat partidaris d’una ordenació del trànsit “intel·ligent”, no com l’actual, basada en un tancament de “o tot o res”, amb vies per a vianants que faciliten els desplaçaments entre les zones més importants i permeten els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda, restriccions de la circulació de vehicles als carrers transversals, limitació de la velocitat donant sempre prioritat als vianants.

Des de COMPROMÍS, volem que al nucli hi haja, activitat econòmica, història, cultura, i per suposat, xativines i xativins, que hi visquen en unes condicions semblants, a les d’altres zones de la ciutat